Skip to Content

avow logo

Datblygiad Cymunedol Plas Madoc

Grŵp Gofalwyr Rhieni Plas Madoc

Mae grŵp Gofalwyr Rhieni Plas Madoc yn grŵp a ddatblygwyd i gynnig cefnogaeth a chyngor i rieni sydd â phlentyn gydag anabledd.

Prif nod y grŵp yw dod â rhieni ynghyd sy’n deall eu sefyllfaoedd ei gilydd a’r anawsterau sy’n codi wrth fagu plentyn gydag anabledd. Mae’r grŵp yn anffurfiol iawn ac yn rhoi cyfle i rieni gymdeithasu gyda rhieni eraill a siarad am unrhyw bethau sy’n eu poeni. Mae hefyd yn gyfle i gael gwybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael; mae cyrff allanol yn dod i siarad gyda’r grŵp yn rheolaidd gan roi llawer o wybodaeth iddynt am eu gwasanaethau. Dyma rai o’r cyrff sydd wedi ymweld: Y Bartneriaeth Rhieni, Cerebra, Jiwsi a’r Brifysgol Agored.

Mae’r grŵp yn cyfarfod bob Dydd Iau yng Nghanolfan Cyfleoedd Plas Madoc o 10.30am hyd 12.30pm.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design