Skip to Content

avow logo

Datblygiad Cymunedol

Ariannu

Mae AVOW yn cynnig gwasanaeth cynghori rhad ac am ddim am ariannu i bob corff gwirfoddol a chymunedol sy’n gweithredu yn Wrecsam, er budd pobl a chymunedau Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Grantiau Cyllido

Taflenni Gwybodaeth am Ariannu

Y Gwasanaeth Cyngor am Ariannu

Cymhorthfeydd a Digwyddiadau

Bwletin Ariannu Misol AVOW

Mae’r gwasanaeth:

  • yn canfod ffynonellau ariannu posibl;
  • yn cynghori am y technegau cywir wrth lenwi ffurflenni cais am arian;

“Dyma adael i chi wybod ein bod wedi derbyn y grant o dan y grant amgylcheddol i brynu’r system wresogi newydd ar gyfer y neuadd gan Ororau’r Gogledd ac rwyf newydd glywed fy mod wedi derbyn y grant dwyieithrwydd ar gyfer prynu posteri newydd ac ati, felly diolch o galon am anfon y manylion ataf” Gary Sage, Neuadd y Pentref Marchwiel

I gael rhagor o wybodaeth am ariannu, cysylltwch â Heather Hicks, Swyddog Cyngor am Ariannu, i drafod eich prosiectau ac i weld pa ariannu sydd ar gael ar y rhif: 01978 312556 neu ebostiwch: heather.hicks@avow.org

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design