• Yn cysylltu cyrff cymunedol ledled Wrecsam
  • Yn ymgysylltu â phawb ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam
  • Mae AVOW yn darparu cyngor a chefnogaeth i grwpiau cymunedol
  • Gofalwyr – dysgwch fwy am Wasanaeth Gofalwyr Wrecam

(English) Local Funding in Wrexham

Cyhoeddwyd 16/01/2020

Awaiting Translation.

Rhagor »

(English) Protection of Older People in Wales – A guide to the Law 2019

Cyhoeddwyd 15/01/2020

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Rhagor »

Cynllun Grant Cymru o Blaid Affrica gan Lywodraeth Cymru

Cyhoeddwyd 15/01/2020

Beth yw e’? Bydd Cynllun Grant Cymru o Blaid Affrica gan Lywodraeth Cymru yn rhoi’r cyfle i grwpiau a mudiadau cymunedol ledled Cymru gael at gyllid ar gyfer prosiectau Cymru-Affrica graddfa fach. Mae hyd at £230,000 ar gael y flwyddyn, a bydd o leiaf £50,000 y flwyddyn yn cael ei glustnodi i weithgareddau iechyd. Mae […]

Rhagor »
Mwy o newyddion»

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design