• Yn cysylltu cyrff cymunedol ledled Wrecsam
  • Yn ymgysylltu â phawb ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam
  • Mae AVOW yn darparu cyngor a chefnogaeth i grwpiau cymunedol
  • Gofalwyr – dysgwch fwy am Wasanaeth Gofalwyr Wrecam

Lleoedd Lleol ar gyfer Natur

Cyhoeddwyd 21/02/2020

Cyfle newydd cyffrous – Pecynnau Lleoedd Lleol ar gyfer Natur Mae’n bleser gennym lansio ein cynllun Lleoedd Lleol ar gyfer Natur – menter newydd sbon wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru sy’n anelu at greu, adfer a gwella cannoedd o gynefinoedd ledled y wlad. Mae’r broses ymgeisio ar agor nawr i grwpiau a mudiadau cymunedol sy’n […]

Rhagor »

Coronafeirws Newydd

Cyhoeddwyd 21/02/2020

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru ac asiantaethau iechyd cyhoeddus eraill y DU i fonitro’r sefyllfa yn Wuhan yn ofalus a gweithredu ein hymateb wedi’i gynllunio, gyda mesurau yn eu lle i ddiogelu iechyd y cyhoedd. Gweler ein datganiad diweddaraf ar ymateb Iechyd Cyhoeddus Cymru i achos yn Wuhan, Tsieina.  Gweler y wybodaeth […]

Rhagor »

Taclo Digartrefedd Cronfa Gymunedol

Cyhoeddwyd 21/02/2020

Taclo Digartrefedd gwahoddiad i gofrestru i un o’n digwyddiadau gwybodaeth a rhwydweithio. Mae’r digwyddiadau hyn yn gyfle i ni ateb unrhyw ymholiadau ynglŷn â’r ariannu a’u nod yw cefnogi datblygiad o bartneriaethau, sydd yn ofyniad annatod o ymgeisio am yr arian grant. Bydd y digwyddiadau yn cael eu cynnal yn: Canolfan Gymunedol Tre-biwt, Caerdydd ar 25 Chwefror, […]

Rhagor »
Mwy o newyddion»

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design