• Yn cysylltu cyrff cymunedol ledled Wrecsam
  • Yn ymgysylltu â phawb ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam
  • Mae AVOW yn darparu cyngor a chefnogaeth i grwpiau cymunedol
  • Gofalwyr – dysgwch fwy am Wasanaeth Gofalwyr Wrecam

(English) Third Sector Consultation: Wrexham Well-being Village

Cyhoeddwyd 23/08/2019

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Rhagor »

Gwobrau’r Uchel Siryf 2020 – Enwebiadau

Cyhoeddwyd 23/08/2019

Mae’r broses enwebu ar gyfer Gwobrau’r Uchel Siryf yn 2020 wedi dechrau. Nod Gwobrau’r Uchel Siryf, a lansiwyd yn 2013, yw cydnabod cyfraniadau eithriadol gan unigolion neu sefydliadau gwirfoddol/cymunedol (gyda nod elusennol) i’w cymunedau perthnasol. Cyflwynir y gwobrau i’r enillwyr mewn seremoni yn Theatr Clwyd ddydd Gwener, 20 Mawrth 2020. Y dyddiad cau ar gyfer […]

Rhagor »

(English) Government Consultation on Measures to Reduce Health Related Job Loss

Cyhoeddwyd 16/08/2019

Sorry this language is not available in Cymraeg yet

Rhagor »
Mwy o newyddion»

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design