Mae gen i ddiddordeb mewn gwirfoddoli

Gall y Ganolfan Gwirfoddol roi’r holl wybodaeth i chi y byddwch ei hangen i wneud dewis deallus am wirfoddoli. Yn rhan o’n gwasanaeth byddwn yn eich cyfeirio at sefydliadau sydd o ddiddordeb i chi ac yn trefnu apwyntiadau i chi.

Gall AVOW eich helpu i wirfoddoli!

Beth yw gwirfoddoli?

Gwirfoddoli yw canfod amser i wneud rhywbeth defnyddiol i’r gymuned heb gael eich talu a gall hon fod yn ffordd wych o:

  • fagu hyder
  • canfod hobϊau neu ddiddordebau newydd
  • cwrdd â phobl newydd
  • dysgu sgiliau a chael profiadau newydd

Sut ydw i’n dod yn Wirfoddolwr?

Mae’r Ganolfan Gwirfoddol yn helpu pobl i ganfod gwaith gwirfoddol ac mae ganddi lawer o wybodaeth am sefydliadau lleol sydd angen eich cefnogaeth. Beth am wneud apwyntiad i ganfod mwy am gyfleoedd fyddai’n addas i chi? Ffoniwch 01978 312556 neu e-bostiwch vb@avow.org.

Mae Canolfan Gwirfoddol AVOW ar Twitter erbyn hyn. Os ydych yn defnyddio Twitter, beth am ein dilyn ni?! Ein enw yw: WrxVolCentre

Gwefan Gwirfoddoli Cymru

Beth am edrych ar www.volunteering-wales.net sef y gronfa ddata ar-lein o gyfleoedd i wirfoddoli. Os nad ydych yn siŵr beth hoffech ei wneud, dyma’r lle gorau i gychwyn yn aml iawn, oherwydd gallwch chwilio drwy ddefnyddio eich cod post neu glicio ar y map i weld yr amrywiaeth o gyfleoedd i wirfoddoli sydd i’w cael ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Faint o amser sy’n rhaid aros cyn cychwyn?

Weithiau, efallai na fyddwch yn gallu gwirfoddoli ar unwaith. Efallai bod yn rhaid aros nes bo grŵp i’w gael sy’n gallu cychwyn gyda’i gilydd, neu efallai y bydd angen i chi aros am dystlythyr ac aros i bobl wneud gwiriadau.

Os ydych eisiau gwirfoddoli gyda phobl neu blant sy’n agored i niwed, bydd y sefydliadau’n gwneud gwiriad gyda’r Ganolfan Cofnodion Troseddol (CRB). I gael rhagor o wybodaeth ewch i www.wcva.org.uk.  Efallai y byddwch eisiau canfod a oes unrhyw weithgareddau gyda goruchwyliaeth y gallwch gymryd rhan ynddynt tra byddwch yn aros.

Os ydych wedi bod yn euog o drosedd yn y gorffennol, ni fydd hynny o reidrwydd yn eich rhwystro rhag gwirfoddoli.

Parhau i Wirfoddoli

Cofiwch fod gwirfoddoli’n hyblyg iawn a bydd llawer o sefydliadau’n hapus i adael i chi gael sesiwn flasu, sy’n rhoi’r cyfle i chi roi cynnig ar wahanol fathau o  wirfoddoli.

Os yw eich rôl fel gwirfoddolwr yn dod i ben a chithau eisiau parhau i wirfoddoli, cysylltwch â’r Ganolfan Gwirfoddol eto a byddwn yn hapus i helpu.