Hoffech chi drafod a thynnu sylw at faterion sy’n effeithio ar ofalwyr?

Os felly, ymunwch â Fforwm Gofalwyr Wrecsam!

Dim ond gofalwyr sydd yn Fforwm Gofalwyr Wrecsam. Mae’n cyfarfod bob ail fis i drafod unrhyw beth sy’n effeithio ar ofalwyr a datblygiad y gwasanaeth.

Os hoffech ymuno, neu ofyn cwestiynau am Fforwm Gofalwyr Wrecsam cysylltwch â ni ar 01978 318812.

Os na allwch ddod i’r fforwm ond yr hoffech glywed y diweddaraf am y pynciau a drafodwyd mae croeso i chi edrych drwy gofnodion y cyfarfodydd blaenorol.

Cofnodion Blaenorol y Fforwm:

Cofnodion y Fforwm Gofalwyr 16eg Mehefin 2010

Cofnodion y Fforwm Gofalwyr 24.03.09

Cofnodion y Fforwm Gofalwyr 27.04.09

Cofnodion y Fforwm Gofalwyr 26.05.2009

Cofnodion y Fforwm Gofalwyr 21.07.09

Lawrlwytho’r cofnodion