avow logo

AVOW

Ein gwaith

Yn unol â’n cenhadaeth a’n gweledigaeth, mae AVOW yn bwriadu cefnogi a datblygu’r sector cymunedol a gwirfoddol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam. Gwelwch y rhestr lawn isod o’r gwasanaethau sydd ar gael.

Aelodaeth

Dim ond £1 – £10 y flwyddyn mae’n gostio i ddod yn aelod o AVOW ac mae’n dod â manteision enfawr i chi.

Diddordeb mewn gwirfoddoli?

Cliciwch yma i ganfod rhagor am wirfoddoli

Gallwch hefyd gysylltu â Chanolfan Gwirfoddol AVOW yn uniongyrcholdrwy ein ffurflen gysylltu neu ffoniwch 01978 312556

Ymunwch ag E-grwp AVOW.

Byddwch yn derbyn taflenni newyddion gan AVOW am ddim.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru, byddwch yn derbyn gwybodaeth ar yr ebost:

Tanysgrifio i dderbyn cyhoeddiadau AVOW!

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design