avow logo

AVOW

Stephen Perkins

Roedd Stephen yn gyfarwyddwr cwmni cyn ymddeol. Bellach mae’n cadeirio Grŵp Ymgynghorol Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr ac yn eistedd ar y Grŵp Ymgynghorol Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design