avow logo

AVOW

John Leece Jones

John Leece Jones yw Cadeirydd ac Ysgrifennydd Cwmni AVOW. Mae John yn Gyfreithiwr wedi ymddeol, yn Gadeirydd Llywodraethwyr Ysgol CP Rofft Marffordd, yn Llywodraethwr i Goleg Iâl [Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid a Phwrpasau Cyffredinol a’r Pwyllgor Taliadau], Cadeirydd CAB Wrecsam, Ymddiriedolwr Grŵp Gweithredu Maes y Pant Cyf.

Cyn hynny roedd yn Gyfarwyddwr Anweithredol ar Ymddiriedolaeth GIG NEW, yn aelod o’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth [Is-gadeirydd y Pwyllgor Nyrsio ac Is-Gadeirydd y Pwyllgor Ymchwilio], Cadeirydd CHC NEW a Chadeirydd Cymdeithas Cymru’r CHC. Mae wedi gweithio mewn cysylltiad ag Apeliadau Gwasanaethau Cymdeithasol a Chwynion y GIG ac mae wedi gwasanaethu ar nifer o grwpiau cynghori gweinidogol.

Mae hefyd wedi bod yn ymddiriedolwr, trysorydd ac ysgrifennydd elusennau lleol, yn sylfaenydd a chadeirydd Cymdeithas Gogledd Ddwyrain Cymru Clybiau Tu Allan i’r Ysgol ac Ysgrifennydd Cymdeithas Llywodraethwyr Wrecsam. Mae hefyd wedi bod yn gynghorydd cymunedol ac yn llywodraethwr ysgol ers mwy nag ugain mlynedd.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design