avow logo

AVOW

Barbara Roxburgh

Etholwyd y Cynghorydd Barbara Roxburgh yn aelod o Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ym mis Mai 2012. Mae Barbara yn gyn-nyrs ac yn Weithiwr Ieuenctid a Chymunedol i Gynghorau Sir Clwyd a Swydd Gaer. Cyn dychwelyd i fyw yn Wrecsam yn 1989, roedd hi’n Brif Swyddog i Voluntary Action Cumbria, sydd wedi’i seilio yn Whitehaven. Roedd hi’n aelod sylfaenol o Bartneriaeth Parc Caia Cyf ac yn Ysgrifennydd Cwmni iddi gynt, ac erbyn hyn mae hi wedi’i chyflogi gan Ffederasiwn Tenantiaid Wrecsam. Mae hi hefyd yn Gynghorydd Cymunedol, Llywodraethwr Ysgol ac mae hi’n weithgar mewn amrywiaeth eang o faterion a grwpiau elusennol a chymunedol.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design