Mae SURF wedi’i redeg gan y Ganolfan Gwirfoddol i weithio gyda The Elms (Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Cymunedol) ac mae gan y prosiect ddau brif darged:

  • annog defnyddiwr y gwasanaeth i gyfranogi yn y gymuned leol
  • cynnig cefnogaeth ychwanegol i ddefnyddwyr y gwasanaeth Elms yn ogystal â chynnig profiad gwerthfawr o weithio gyda defnyddwyr y gwasanaeth fel Mentoriaid Gwirfoddol

Mae Mentoriaid Gwirfoddol wedi’u penodi i gynnig cefnogaeth anffurfiol i’r defnyddwyr gwasanaeth gan Elms.

Dim ots a ydyw’n baned a sgwrs neu’n gymorth i ysgrifennu CV, chwilio am swydd ac ati, mae llawer o bethau y gall gwirfoddolwyr helpu â nhw i wneud gwahaniaeth positif i rywun.

Bu i AVOW godi ymwybyddiaeth pobl o ddigartrefedd drwy gysgu allan am noson ym mis Rhagfyr 2012. Bu i Charlie holi Carol, a fu’n rhan o’r ymgyrch: Charlie yn holi Carol am y noson cysgu allan ym mis Rhagfyr 2012

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect SURF, cysylltwch â:

Peter Jones, Cydlynydd Gwirfoddolwyr Camddefnyddio Sylweddau ar 01978 312566 neu ebostiwch: peter.jones@avow.org