avow logo

AVOW

AVOW Grant Gwneud Gwahaniaeth

Ers 25 mlynedd bellach mae AVOW wedi cynghori, cefnogi a darparu adnoddau i fudiadau gwirfoddol a chymunedol yn Wrecsam er mwyn creu trydydd sector cadarnach a mwy dylanwadol.

Silver Jubilee MAD x 2 leaflet

Felly, i ddweud diolch am gefnogaeth y Trydydd Sector yn Wrecsam mae AVOW wedi creu Cronfa Grantiau Gwneud Gwahaniaeth y Jiwbilî Arian. Rydym ni am godi £10,000 a’i roi i brosiectau yn Wrecsam sy’n “gwneud gwahaniaeth” (bydd gofyn cyflwyno cais llwyddiannus).

Mi fyddwn yn cynnal gweithgareddau i godi arian ar gyfer y gronfa yn ogystal â derbyn rhoddion gan fusnesau yn Wrecsam. Bydd modd i fudiadau a grwpiau cymunedol ymgeisio o fis Mehefin 2013 ymlaen.

2013 yw’r flwyddyn y gallwch chi wneud gwahaniaeth go iawn drwy gyfrannu at gronfa Jiwbilî AVOW.

Mae sawl ffordd y gallwch chi gyfrannu at y Grant ‘Gwneud Gwahaniaeth’:

Ar-lein (trwy wefan AVOW, cliciwch ar Just Giving neu ewch i www.justgiving.com/AVOW-MAD-Grant)

Galwch heibio (dewch draw i’n swyddfa neu cyfrannwch yn ystod un o’n digwyddiadau yn 2013)

Ffôn Symudol (I wneud cyfraniad anfonwch neges destun gyda’r gair AVOW00 a naill ai 5 neu 10 (sef swm eich cyfraniad) at 70070. Bydd pob ceiniog o’ch cyfraniad yn mynd i’r gronfa i’w rannu i grwpiau gwirfoddol a chymunedol ar draws Wrecsam yn 2013)

Am fwy o wybodaeth am y Jiwbilî Arian neu’r Grant Gwneud Gwahaniaeth ewch i www.avow.org/ silver25/?lang=cy

Dathlwch Jiwbilî Arian AVOW efo ni!

Mae mwy o wybodaeth am ein digwyddiadau i ddathlu 25 mlynedd ar ein gwefan neu fe allwch chi edrych ar ein tudalen Facebook neu ein dilyn ar Twitter! Byddwch yn rhan o’ch mudiad a’ch cymuned. Ewch i www.avow.org/silver25/?lang=cy, Hoffwch ni ar Facebook a dilynwch ni ar @AvowWrexham

Dewch i nôl rhifyn arbennig o Galendr Jiwbilî Arian AVOW 2013 o Dŷ Avow neu Ganolfan Gyfleodd Plas Madog!

Mae Calendr 2013 AVOW wedi ei gynhyrchu i ddiolch i bawb sydd wedi ein cefnogi yn y 25 mlynedd ddiwethaf.

Fe allwch chi osod y calendr ar eich desg neu ei hongian ar eich wal.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design