Mae Gwasanaeth Gofalwyr Wrecsam yn cynnig cyngor a chefnogaeth i ofalwyr a gallwn eich cefnogi drwy wahanol grwpiau cymorth – gwelwch y manylion isod.

Galw heibio

Galwch heibio i’n gweld ac i gael sgwrs, gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth. Does dim angen apwyntiad…dim ond galw heibio!

Ble: Ty Avow, Stryd Egerton

Pryd: Dydd Iau cyntaf bob mis

Amser: 10am-12pm

Gofalwyr sy’n Oedolion Ifanc

Dylai unrhyw un ohonoch sy’n ofalwr 18-25 oed ddod draw i’r Grŵp Gofalwyr sy’n Oedolion Ifanc.

Mae’n gyfle i gwrdd â phobl eraill mewn awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar. Mae’r grŵp yn cyfarfod bob mis ond gall y lleoliad/amseroedd newid felly cofiwch roi galwad ffôn i ni os hoffech wybod pryd ac ymhle y bydd y grŵp yn cyfarfod nesaf.
Newydd gychwyn mae’r grŵp felly mae angen syniadau newydd arnom am bethau da i’w gwneud: tripiau, sgyrsiau ac ati. Mae croeso i chi gysylltu neu alw draw….dewch yn llu!

I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch Ramona Ozolina-Jones ar 01978 318812.

Gofalwyr Gwryw

 

Ydych chi’n Ofalwr Gwryw?

Ydych chi’n helpu neu gefnogi rhywun sydd a salwch neu anabledd?

Os ydych, yna rydych yn Ofalwr.

Mae’r Jolly Boys yn cyfarfod bob mis ac yn mwynhau gwahanol teithiau i amgueddfeydd, i’r sinema, teithiau cwch camlas a nifer o lleoliadau eraill.  Byddem wrth ein bodd i chi ymuno â ni a chlywed eich syniadau ar gyfer gweithgareddau yn y dyfodol.

I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch Roger Moore ar 01978 318812.

 

 

 Os na allwch benderfynu pa grŵp i ymuno ag o neu os oes rhagor o gwestiynau gennych, cysylltwch â ni ar yr ebost carers@avow.org, ffôn 01978 318812 neu drwy ddod i’n gweld yn Nhŷ AVOW.