avow logo

AVOW

Cwrdd â’n Ymddiriedolwyr

Mae’r Bwrdd Ymddiriedolwyr yn gwneud gwaith ffurfio a rheoli i sicrhau’r deddfau elusennau yn unol â’i gyfansoddiad a thrwy reoli ei weithgareddau.


(English) Howard Davies


(English) Mervyn Dean

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


John Leece Jones

John Leece Jones yw Cadeirydd ac Ysgrifennydd Cwmni AVOW. Mae John yn Gyfreithiwr wedi ymddeol, yn Gadeirydd Llywodraethwyr Ysgol CP Rofft Marffordd, yn Llywodraethwr i Goleg Iâl [Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid a Phwrpasau Cyffredinol a’r Pwyllgor Taliadau], Cadeirydd CAB Wrecsam, Ymddiriedolwr Grŵp Gweithredu Maes y Pant Cyf.

Cyn hynny roedd yn Gyfarwyddwr Anweithredol ar Ymddiriedolaeth GIG NEW, yn aelod o’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth [Is-gadeirydd y Pwyllgor Nyrsio ac Is-Gadeirydd y Pwyllgor Ymchwilio], Cadeirydd CHC NEW a Chadeirydd Cymdeithas Cymru’r CHC. Mae wedi gweithio mewn cysylltiad ag Apeliadau Gwasanaethau Cymdeithasol a Chwynion y GIG ac mae wedi gwasanaethu ar nifer o grwpiau cynghori gweinidogol.

Mae hefyd wedi bod yn ymddiriedolwr, trysorydd ac ysgrifennydd elusennau lleol, yn sylfaenydd a chadeirydd Cymdeithas Gogledd Ddwyrain Cymru Clybiau Tu Allan i’r Ysgol ac Ysgrifennydd Cymdeithas Llywodraethwyr Wrecsam. Mae hefyd wedi bod yn gynghorydd cymunedol ac yn llywodraethwr ysgol ers mwy nag ugain mlynedd.


Moira Jones

Ymunodd Moira Jones â Phwyllgor Gweithredol AVOW ym mis Gorffennaf 2007. Mae Moira yn nyrs gofrestredig wedi ymddeol a dreuliodd 22 mlynedd yn gweithio mewn Rheolaeth Uwch ym maes Nyrsio. Roedd hi’n Ymddiriedolwr i Wasanaeth Gwirfoddol Maelor (MVS) ac yna cafodd ei phenodi’n Rheolwr a Rheolwr Datblygu Busnes y sefydliad – Ymddeolodd o’r safle yma ym mis Rhagfyr 2010. Mae Moira hefyd yn ymddiriedolwr i Ganolfan Shooting Star, Ysbyty Maelor Wrecsam ac mae’n aelod o’r Gwasanaeth Tribiwnlys Prisio i Gymru.


Joyce M’Caw

Daeth Joyce yn ymddiriedolydd yn 2012.


(English) Wanjiku Mbugua


Stephen Perkins

Roedd Stephen yn gyfarwyddwr cwmni cyn ymddeol. Bellach mae’n cadeirio Grŵp Ymgynghorol Gwasanaeth Gwybodaeth Gofalwyr ac yn eistedd ar y Grŵp Ymgynghorol Iechyd a Gofal Cymdeithasol.


Barbara Roxburgh

Etholwyd y Cynghorydd Barbara Roxburgh yn aelod o Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ym mis Mai 2012. Mae Barbara yn gyn-nyrs ac yn Weithiwr Ieuenctid a Chymunedol i Gynghorau Sir Clwyd a Swydd Gaer. Cyn dychwelyd i fyw yn Wrecsam yn 1989, roedd hi’n Brif Swyddog i Voluntary Action Cumbria, sydd wedi’i seilio yn Whitehaven. Roedd hi’n aelod sylfaenol o Bartneriaeth Parc Caia Cyf ac yn Ysgrifennydd Cwmni iddi gynt, ac erbyn hyn mae hi wedi’i chyflogi gan Ffederasiwn Tenantiaid Wrecsam. Mae hi hefyd yn Gynghorydd Cymunedol, Llywodraethwr Ysgol ac mae hi’n weithgar mewn amrywiaeth eang o faterion a grwpiau elusennol a chymunedol.


(English) David Thompson

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


(English) Mary Walker

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design