avow logo

AVOW

Digwyddiadau Senedd Ieuenctid Cymru: Sgiliau Bywyd yn y Cwricwlwm

Digwyddiadau Senedd Ieuenctid Cymru

Sgiliau Bywyd yn y Cwricwlwm

Rydym yn gyffrous iawn i allu anfon gwahoddiad i chi i ddigwyddiadau cyntaf Senedd Ieuenctid Cymru. Mae’n gyfle gwych i gyfarfod eich Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru ac i gymryd rhan yn eu gwaith.

Ym mis Chwefror eleni, cynhaliodd Senedd Ieuenctid Cymru ei gyfarfod cyntaf erioed yn Siambr y Senedd lle bu aelodau’r Senedd Ieuenctid  yn trafod un ar hugain o bynciau gwahanol a nodwyd fel rhai pwysig i bobl ifanc ledled Cymru. Ar ôl y drafodaeth, cafodd yr aelodau gyfle i bleidleisio dros y tri mater yr oeddent am i Senedd Ieuenctid Cymru ganolbwyntio arnynt yn ystod y ddwy flynedd nesaf, a dewiswyd y canlynol –

1.         Cymorth Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl

2.         Sbwriel a gwastraff plastig

3.         Sgiliau Bywyd yn y Cwricwlwm

 

Mae Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru wedi penderfynu canolbwyntio ar Sgiliau Bywyd yn y Cwricwlwm yn gyntaf gan eu bod am fanteisio ar y cyfle i fwydo syniadau i’r Cwricwlwm drafft i Gymru, cyn cyflwyno eu hargymhellion pan fydd Senedd Ieuenctid Cymru yn eistedd nesaf yn y Senedd ym mis Hydref 2019.

Er mwyn cyfarfod â phobl ifanc ledled Cymru i gwblhau gwaith ymchwil Senedd Ieuenctid Cymru i Sgiliau Bywyd yn y Cwricwlwm, byddwn yn cynnal dau ddigwyddiad ym mis Gorffennaf ar gyfer ysgolion uwchradd, colegau a sefydliadau ieuenctid.

 

Dyddiad ac amser Lleoliad
Dydd Llun, 8 Gorffennaf 2018

10.00 – 14.30

Stadiwm Liberty, Abertawe
Dydd Gwener, 12 Gorffennaf

10.00 – 14.30

Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam

 

Bydd cyfle hefyd, yn ystod y digwyddiadau hyn, i gael blas ar amrywiaeth o weithgareddau Sgiliau Bywyd sydd ar gael gan amryw o sefydliadau. Bydd hyn hefyd yn gyfle gwych i athrawon rwydweithio a rhannu syniadau.

Dyma fraslun o’r sesiynau fydd yn cael eu cynnwys yn ystod y diwrnod. Mi fydd y sawl sydd yn archebu lle yn derbyn agenda fwy manwl yn nes at yr amser.

  • Panel Holi ac Ateb (ASIC, Aelod(au) Cynulliad a gwestai gwâdd)
  • Grŵpiau ffocws gyda phobl ifanc ac athrawon yn edrych ar Sgiliau Bywyd yn y Cwricwlwm
  • Marchnad o stondinau i gael blas ar wahanol sesiynau Sgiliau Bywyd

 

Mae’r digwyddiadau yn addas i bobl ifanc, eu hathrawon a sefydliadau sydd yn gweithio gyda phobl ifanc rhwng 11 – 25 oed.

Bydd cymorthdal teithio ar gael i’r rhai sydd yn dod â grwpiau o 10 neu fwy.

Bydd lluniaeth a chinio ar gael am ddim drwy gydol y dydd.

Bydd y digwyddiadau hyn yn gwbl ddwyieithog.

I archebu lle ac i gael rhagor o fanylion, cysylltwch â ni drwy’r manylion cyswllt e-bost neu ffôn isod erbyn dydd Gwener 28 Mehefin 2019

cysylltu@cynulliad.cymru

0300 200 6565

 

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i’r digwyddiadau hyn,

Tîm Senedd Ieuenctid Cymru

Email          cysylltu@cynulliad.cymru
Phone         0300 200 6565
Website      https://www.seneddieuenctid.cymru/

footer

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design