avow logo

AVOW

Taflenni Gwybodaeth

Ariannu lleol - Wrecsam

Cychwyn arni

Rhedeg eich sefydliad Gweithio gyda phobl eraill Gwirfoddolwyr Ymddiriedolwyr a llywodraethu Cyflogi a rheoli pobl Canfod a sicrhau arian Rheoli arian Asedau Hyrwyddo a marchnata Ymgyrchu a dylanwadu Newid yn yr hinsawdd

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design