Os ydych yn sefydliad di-elw neu’n grŵp sy’n cynnwys gwirfoddolwyr neu sydd eisiau cynnwys gwirfoddolwyr, beth am gofrestru gyda Chanolfan Gwirfoddol Wrecsam?

Byddwn yn rhoi eich sefydliad a’ch cyfleoedd gwirfoddoli ar gronfa ddata www.volunteering-wales.net a ddefnyddir gan 1000oedd o wirfoddolwyr posibl bob mis.

Gall Canolfan Gwirfoddol Wrecsam gynnig amrywiaeth o gefnogaeth, cyngor a gwybodaeth i chi am yr arferion gorau wrth benodi a rheoli gwirfoddolwyr.