Os ydych yn ofalwr, gallwn roi cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth i chi mewn nifer o wahanol ffyrdd.

  • Y peth pwysicaf yw eich bod yn derbyn ein Pecyn Gwybodaeth i Ofalwyr. Cliciwch yma i ddarllen rhagor amdano, neu cysylltwch â ni ar 01978 318812.
  • Gallwn hefyd eich cefnogi drwy wahanol grwpiau cymorth.  Cliciwch yma i ddarllen rhagor amdanynt neu cysylltwch â ni ar 01978 318812.

Rydym yn cynnig:

  • Cefnogaeth un-i-un dros y ffôn, ar yr ebost ac wyneb-i- wyneb.
  • Mae gennym gysylltiadau gyda chyrff lleol a chenedlaethol a gallwn eich cyfeirio i dderbyn cefnogaeth ychwanegol yn dibynnu ar eich anghenion.


Gwybodaeth ar-lein i Ofalwyr

www.wrecsam.gov.uk/gofalwyr