avow logo

AVOW

Unigolion

Rydym ni yma i helpu!

AVOW ydi enw’r Cyngor Gwirfoddol sy’n gwasanaethu Sir Wrecsam. Mae’n un o’r 19 Cyngor Gwirfoddol yng Nghymru. Diben y Cynghorau hyn ydi cefnogi  unigolion a mudiadau gwirfoddol a cheisio dod â nhw at ei gilydd.

Plant a Phobl Ifanc

Ydych chi’n ddi-waith? Gallwn ni fod o gymorth

Swyddi gwag

Gwirfoddoli

Gofalwyr

Iechyd

Camddefnyddio Sylweddau (Alcohol a Chyffuriau)

Cyrsiau Hyfforddiant ac Addysg

Digwyddiadau

Cyfeiriadur Cymunedol Wrecsam

Oeddech chi’n gwybod bod modd i chi hyrwyddo eich:

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design