avow logo

AVOW

Prosiect Hanes Gwirfoddoli

Eleni mae AVOW yn dathlu ei Jiwbilî Arian ac felly’n cynnal arddangosfa arbennig ar hanes gwirfoddoli yn ardal Wrecsam. Mae gan Wrecsam hanes hir o wirfoddoli yn ogystal ag ethos gwirfoddoli cryf.

Cyflwyniad Powerpoint(786kb | 163pages)
HOV

O oes y Rhufeiniaid i’r cyfnod modern mae gwirfoddolwyr wedi cynorthwyo i siapio bywyd a chymdeithas Wrecsam a’r fro.

Mae’r gwasanaeth tân, y diwydiant mwyngloddio a’r canolfannau iechyd oll wedi defnyddio gwirfoddolwyr i ddatblygu a gwella eu gwasanaeth. Mae iechyd, addysg a thrigolion Wrecsam wedi eu heffeithio gan bobl sydd wedi rhoi eu hamser yn wirfoddol i wella pethau.

Tybed a allwch chi gyfrannu at y prosiect yma?

A fu i chi erioed fod yn rhan o brosiect gwirfoddoli neu a fu i chi dreulio amser yn gwneud gwahaniaeth ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam?

Oes gennych chi luniau, arteffactau neu storïau am wirfoddoli yn yr ardal?

Ydych chi’n hanesydd lleol brwd ac arnoch eisiau rhannu’ch gwybodaeth? Neu, efallai’ch bod chi’n drigolyn lleol â stori dda i’w hadrodd?

Ydych chi’n byw ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam neu ydych chi wedi gwirfoddoli yn y sir? Ydych chi wedi gwneud gwahaniaeth i’r ardal a’i thrigolion?

Os felly, cysylltwch â ni naill drwy anfon e-bost at john.ellis@avow.org  neu ffonio 01978 312556.

Gadewch i ni gynnwys eich stori chi yn ein harddangosfa ar Hanes Gwirfoddoli ym mis Hydref 2013.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design