Skip to Content

avow logo

Datblygiad Cymunedol

Y Gwasanaeth Cyngor am Ariannu

Rydym yn cynnig gwasanaeth cynghori am ariannu sydd wedi’i deilwra i elusennau, grwpiau gwirfoddol a chymunedol, a mentrau cymdeithasol sy’n gweithredu ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Cysylltwch â ni i esbonio i beth rydych angen arian, ac awn ati i:

  • Eich helpu i ganfod pa ffrydiau ariannu allai eich helpu, a rhoi’r wybodaeth i chi y byddwch ei hangen i wneud cais;
  • Eich cyfeirio at ariannwyr priodol. Mae gennym hefyd gysylltiadau gydag ariannwyr lleol a chenedlaethol;
  • Cael gafael ar adnoddau, gan gynnwys y gronfa ddata Grantfinder ar y cyfrifiadur.

Gallwn roi cefnogaeth un-i-un i, fel y bo’n ofynnol. I gael rhagor o wybodaeth am hyn, cysylltwch â Heather Hicks, Swyddog Cyngor am Ariannu ar 01978 312556, neu heather.hicks@avow.org

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design