avow logo

AVOW

Galw Heibio

Galwch heibio i’n gweld ac i gael sgwrs, gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth.

Does dim angen apwyntiad…dim ond galw heibio!

Pryd: Bob Dydd Llun (heblaw’r gwyliau banc)

Amser: 10am-12pm

Sesiwn Gwnsela am Ddim i Ofalwyr

Mae’r sesiynau cwnsela un-i-un yn rhad ac am ddim ac yn cynnig cymorth mewn awyrgylch cyfeillgar, preifat a thawel.

Ni fydd y cwnselwr yn rhoi cyngor i chi nac yn dweud wrthych beth i’w wneud; bydd yn gwrando ac yn eich helpu i archwilio eich teimladau eich hun am bethau y dewiswch siarad amdanynt yn y sesiynau.

Pryd: Bob Dydd Iau a Dydd Gwener

Amser: 9.30am-12.30pm

Nodwch: mae angen gwneud apwyntiad i fynd i’r sesiynau yma. Cysylltwch â ni yng Ngwasanaeth Gofalwyr Wrecsam i drefnu apwyntiad, drwy ebostio  carers@avow.org neu ffonio 01978 318812.

Sesiynau Therapi

Dyma gyfle i ofalwyr fwynhau ymlacio am 30 munud gyda Sesiwn Gofal Therapiwtig y Groes Goch Brydeinig.
Mae’n cynnwys:

  • Gofal y dwylo a thylino’r dwylo neu
  • Dylino’r gwddf a’r ysgwyddau (triniaeth a gewch drwy eich dillad).

Mae’r cyfuniad syml yma’n braf iawn ac yn gwneud daioni i chi. Os nad ydych yn teimlo’n dda, neu os ydych yn llawn straen neu’n bryderus mae hwn yn driniaeth dyner sy’n rhoi cysur.

Adweitheg

Rydym yn cynnig sesiynau awr o adweitheg hefyd yn rhad ac am ddim. Mae adweitheg yn gwella cylchrediad y corff ac yn cael gwared â chynhyrchion gwastraff a thocsinau drwy bwyso ar rannau arbennig o’r traed. Gall helpu i ostwng straen a helpu gyda chyflyrau sy’n cael eu hachosi gan straen ac mae’n ffordd wych o ymlacio.

Os hoffech wneud apwyntiad neu gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch ni yng Ngwasanaeth Gofalwyr Wrecsam ar 01978 318812.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design