1.2 Subtab Profiadau Gwirfoddoli

Os ydych yn wirfoddolwr ac eisiau i’ch hanesion gwirfoddoli chithau ymddangos yn y fan yma, cysylltwch â: Chanolfan Gwirfoddol Wrecsam ar 01978 312556 neu ebostiwch vb@avow.org

Hanes David (hyperlink)

“Ar ôl bod allan o waith am nifer o fisoedd, roeddwn i’n gallu teimlo diffyg hyder yn fy nal yn ôl. Roedd pobl wedi awgrymu o’r blaen fy mod i’n ystyried gwirfoddoli ond doeddwn i ddim yn siŵr beth fyddai’n rhaid i mi ei wneud felly doedd gen i ddim awydd. Eto roeddwn i’n methu cael swydd felly cytunais i gael cyfweliad gyda Chynghorwr yn y Ganolfan Gwirfoddol yn AVOW ac allwn i ddim credu faint o wahanol gyfleoedd oedd ar gael – llawer mwy nag yr oeddwn i wedi’i ddisgwyl! Yn y diwedd es i helpu Age Concern gyda’r newid digidiol a dechrau hyfforddi gyda’r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid i fod yn fentor gwirfoddol.

Roeddwn i’n mwynhau’r ddau am wahanol resymau, yn ogystal â rhoi sbardun gwych i mi i sicrhau swydd – yn fuan ar ôl gwirfoddoli dechreuais weithio yn AVOW, a chlywais wedyn mai’r ffaith bod gwirfoddoli ar fy CV a wnaeth iddyn nhw fy ystyried ar gyfer y swydd. Felly, ar y cyfan, byddwn yn dweud bod gwirfoddoli wedi bod yn gam da i mi!”

Stori gan David Bell