Mae llawer o bobl bob blwyddyn yn cysylltu â’r Ganolfan Gwirfoddol i gael gwybodaeth am gyfleoedd i wirfoddoli a gweithredu yn y gymuned yn Wrecsam.

I sicrhau bod y bobl sydd eisiau gwirfoddoli’n cael ystyried y cyfleoedd i wirfoddoli sydd ar gael yn eich sefydliad, mae angen i chi roi’r wybodaeth y maent ei hangen i ni. Ni allwn warantu, fodd bynnag, y bydd gwirfoddolwyr posibl yn dewis manteisio ar eich cyfleoedd.

Drwy gofrestru fel sefydliad gyda ni, gallwn hysbysebu eich cyfleoedd gwirfoddoli yn rhad ac am ddim drwy’r Ganolfan Gwirfoddol ac ar www.volunteering-wales.net .

Os hoffech gofrestru eich sefydliad a’ch cyfleoedd i wirfoddoli gyda ni, lawrlwythwch a llenwch ein ffurflen  gofrestru isod a naill ai ei hanfon yn ôl atom ar yr ebost vb@avow.org neu ei phostio yn ôl atom yn AVOW.

Ffurflen Gofrestru Sefydliad dwyieithog 1109 (90k)

Ffurflen Gofrestru Cyfle i Wirfoddoli (80k)