Skip to Content

avow logo

Gwasanaethau Cefnogi

Hurio Offer

Mae AVOW yn cynnig Gwasanaeth Hurio Offer i’ch sefydliad yn RHAD AC AM DDIM.

Dyma rai o’r offer y gallwch eu hurio:

  • System PA
  • Standiau Siartiau Troi
  • Gasebo
  • Tuniau Casglu
  • Hysbysfyrddau Pen Bwrdd
  • Sgriniau Taflunydd
  • Taflunwyr Powerpoint

I hurio offer, cysylltwch â derbynfa Tŷ Avow ar 01978 312556 neu ebostiwch reception@avow.org

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design