Skip to Content

AVOW | Tŷ AVOW

21 Egerton Street | 21 Stryd Egerton

Wrexham | Wrecsam | LL11 1ND

Tel/Ffôn: 01978 312556

Fax/Ffacs: 01978 352046

info@avow.org

Gwasanaethau Cefnogi

Mae AVOW yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau ymarferol i grwpiau gwirfoddol a chymunedol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Os ydych yn unigolyn neu’n sefydliad, o’r Trydydd Sector, o blith y cyhoedd, yn un o’n haelodau, yn ddaliwr trwydded neu’n ymddiriedolwr – mae digonedd o ffyrdd y gallwn roi cyngor a chefnogaeth i chi drwy:

  • hurio ystafell
  • benthyg offer
  • ffacsio
  • lamineiddio
  • argraffu
  • llungopïo
  • cyflogres
  • arolwg (archwiliad annibynnol)
  • ystafelloedd swyddfa

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design