Skip to Content

Plas Madoc Communities First

Cymunedau'n Gyntaf Plas Madoc

Hampden Way, Plas Madoc

Wrexham / Wrecsam

LL14 3US

Phone/Ffôn: 01978 813910

Fac/Ffacs: 01978 813919

info@avow.org

www.avow.org

Plas Madoc

Dyma fwriad Adran Datblygiad Cymunedol Plas Madoc, sydd i’w chael yn y Ganolfan Cyfleoedd ym Mhlas Madoc, Wrecsam:

  • Cefnogi’r gymuned
  • Mynd i’r afael â ffactorau sy’n amharu ar safon bywydau pobl
  • Gweithio gyda thrigolion i weld beth yw’r problemau lleol
  • Mynd ati’n weithgar i ddosbarthu gwybodaeth fydd yn golygu bod trigolion yn gallu cael gafael ar wasanaethau a chefnogaeth
  • Gweithio tuag at Ganlyniadau Strategol sy’n cefnogi – Cymunedau sy’n Ffynnu, Cymunedau sy’n Dysgu a Chymunedau Mwy Iach

Plas Madoc yw un o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Mae yn y 10% uchaf, dan Gymunedau’n Gyntaf.

Beth yw Cymunedau’n Gyntaf?

O Ragfyr y 1af 2012 bydd Cyngor Sir Wrecsam yn rheoli cynllun Cymunedau’n Gyntaf Plas Madog oherwydd newidiadau Llywodraeth Cymru. (Y person cyswllt yw Tom.taylor@wrexham.gov.uk). Bydd holl strwythur Cymunedau’n Gyntaf yn newid ar Chwefror y 1af eleni. Bydd AVOW yn gyfrifol am y Prosiect Ieuenctid tan hynny, ond bydd y Prosiect Chwarae a Phrosiect y Little Sunflowers yn parhau fel maen nhw ar ôl y dyddiad hwn. 

Bydd gwybodaeth am wasanaethau AVOW ar ôl Chwefror y 1af ar gael ar y wefan.  

Rhaglen flaenllaw Llywodraeth Cymru yw Cymunedau’n Gyntaf i wella amodau byw a rhagolygon pobl yn y cymunedau mwyaf difreintiedig ledled Cymru. Darllenwch ragor am Gymunedau’n Gyntaf yma neu ewch i wefan Llywodraeth Cymru

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design