Skip to Content

avow logo

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Tîm Lles Gogledd Ddwyrain Cymru

Mae tîm Lles yn FLVC ag AVOW yn cefnogi’r trydydd sector a’r partneriaid statudol mewn nifer o ffyrdd:

Strategaeth

 • Hybu sefydliadau a gwasanaethau trydydd sector i bartneriaid statudol
 • Cynrychioli’r trydydd sector mewn grwpiau cynllunio strategol a phartneriaeth
 • Ymgysylltu â’r trydydd sector mewn ymgynghoriadau ac ymgysylltu am wasanaethau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol
 • Hybu gwaith partneriaeth yn y sector a sectorau eraill

Datblygu

 • Gallwn helpu i gefnogi sefydliadau drwy roi cyngor, neu eu cyfeirio at gyngor, am ariannu, cefnogaeth a llywodraethu.
 • Rydym yn cynnig hyfforddiant i fudiadau fedru gwella eu cyrhaeddiad a’u heffeithiolrwydd.
 • Gallwn esbonio’r elfennau cymhleth sy’n gysylltiedig â chomisiynu a chaffael.
 • Gallwn roi’r dystiolaeth ddiweddaraf i chi a’ch tywys drwy’r newidiadau yn strwythurau’r awdurdodau lleol a’r GIG.
 • Gallwn eich helpu i gychwyn grwp cefnogi neu wasanaeth newydd
 • Gallwn cefnogi’r trydydd sector ym Sir y Fflint a Wrecsam I ddefnyddio gwasanaethau FLVC ag AVOW

Cynnig Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth

 • Rydym yn gweithio ar y cyd â phartneriaid statudol i gynnig gwybodaeth a chyngor i’r cyhoedd ynghylch gwasanaethau a gweithgareddau’r trydydd sector
 • Rydym yn codi ymwybyddiaeth ymysg gweithwyr proffesiynol o waith y trydydd sector yn y meysydd iechyd, gofal cymdeithasol a lles.
 • Rydym yn cydweithio gyda phartneriaid statudol i ddatblygu gwasanaethau gwybodaeth a chyngor gan gynnwys y Pwynt Mynediad Unigol (SPoA) a Dewis

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design