Skip to Content

avow logo

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Rhwydwaith Lles Gogledd Ddwyrain Cymru

Ymuno â’r rhestr e-bostio Rhwydwaith Lles GDC

Mae Rhwydwaith Lles Gogledd Ddwyrain Cymru yn dod â sefydliadau’r trydydd sector (lleol, rhanbarthol a chenedlaethol) sy’n gweithredu ym Sir y Fflint a Wrecsam ac sydd â diddordeb mewn iechyd, gofal cymdeithasol a lles at ei gilydd. Mae aelodaeth y Rhwydwaith hefyd yn agored i bartneriaid statudol a chewch ymuno am ddim.

Dyddiadau ar gyfer 2019:

 • 4eg Mawrth, 9.30yb – 12.30yp – Parc Gwledig Dyfroedd Alun, Ffordd Yr Wyddgrug, Gwersyllt, LL11 4AG (mae taliadau parcio yn berthnasol yn y lleoliad hwn)
 • 9fed Mai, 9.30yb – 12.30yp – Parc Gwledig Dyfroedd Alun, Ffordd Yr Wyddgrug, Gwersyllt, LL11 4AG (mae taliadau parcio yn berthnasol yn y lleoliad hwn)
 • 11eg Gorffennaf, 9.30yb – 12.30yp – Ysgol Fusnes Coleg Cambria, Ffordd Treffynnon, Llaneurgain CH7 6AA
 • 12fed Medi, 9.30yb – 12.30yp – Canolfan Adnoddau Cymunedol Plas Pentwyn, Ffordd Castell, Coedpoeth LL11 3NA
 • 14eg Tachwedd, 9.30yb – 12.30yp – Ysgol Fusnes Coleg Cambria, Ffordd Treffynnon, Llaneurgain CH7 6AA

Os hoffech gyflwyno eich gwasanaeth neu’ch prosiect mewn digwyddiad rhwydwaith, cysylltwch â Fran Hughes: fran.hughes@flvc.org.uk.

Gallwch ddod o hyd i nodiadau a chyflwyniadau o gyfarfodydd rhwydwaith blaenorol yn y blog (dod yn fuan).

Amcanion y Rhwydwaith yw:

 • Dod â sefydliadau trydydd sector at ei gilydd er mwyn cael llai cryf ar y cyd
 • Ysgogi, ysbrydoli, cynnwys a datblygu ffydd ymysg mudiadau trydydd sector
 • Rhannu gwybodaeth a syniadau arfer da gyda sefydliadau trydydd sector eraill
 • Ddylanwadu ar ddatblygiad gweithgareddau a gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a lles yn Gogledd Ddwyrain Cymru
 • Gofalu fod y trydydd sector yn bartner cydradd wrth gynnig gwasanaethau a gweithgareddau iechyd, gofal cymdeithasol a lles cyfannol yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Mae’r buddion ar gyfer aelodau’r rhwydwaith yn cynnwys:

 • Derbyn cylchlythyron e-bost yn rhoi newyddion rheolaidd am gyfleoedd cyllido, hyfforddi, cynadleddau, arfer da a bydd ymgynghoriadau ar bolisi a strategaeth
 • Mae gwahoddiad hefyd i aelodau’r rhwydwaith fynd i gyfarfodydd chwarterol i drafod materion perthnasol sydd ohoni a datblygu camau i fynd i’r afael â blaenoriaethau iechyd a gofal cymdeithasol; ac cyfle i rwydweithio gyda sefydliadau trydydd sector eraill a’r sector statudol
 • Cael y cyfle i gymryd rhan mewn ymatebion i ymgynghoriadau sy’n ymwneud ag iechyd, gofal cymdeithasol a lles
 • Cyfleoedd i hybu eu gwasanaethau a’u gweithgareddau i y rhwydwaith a defnyddwyr eu gwasanaethau
 • Cyfle i ymateb i ymgynghoriaadau yn ymwneud ag iechyd, gofal cymdeithasol a lles.

Caiff Rhwydwaith Lles Gogledd Ddwyrain Cymru ei gynnal gan Dîm Lles Gogledd Ddwyrain Cymru yn FLVC ac AVOW. Cysylltwch â Karen Peters am manylion pellach neu i ymuno â’r rhwydwaith: karen.peters@flvc.org.uk neu 01352 744015.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design