Skip to Content

avow logo

Datblygiad Cymunedol

Y Gwasanaeth Datblygu Cymuned

Gallwn gynnig bob math o wybodaeth, cyngor a chefnogaeth i’ch helpu chi a’ch grŵp i ddatblygu mewn gwahanol ffyrdd.

Rydym yma i’ch helpu i gyflawni eich targedau personol a helpu pwyllgorau i wella’u harferion mewn grwpiau gwirfoddol a chymunedol. Isod mae rhestr o’r meysydd lle gallwn roi cymorth i chi ond byddwn bob amser yn ceisio helpu gydag unrhyw ymoliad a gawn.

  • Gwybodaeth gyffredinol
  • Hyfforddiant
  • Ariannu
  • Cefnogaeth i Bobl Ddi-waith
  • Cefnogaeth i gysylltu sefydliadau gyda’r sector preifat
  • Mentrau
  • Rhwydwaith Adeiladau’r Gymuned
  • Templedi a Chanllawiau
  • Taflenni Gwybodaeth

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design