avow logo

AVOW

Cymunedau a Mudiadau

Rydym ni yma i helpu’ch cymuned a’ch mudiad!

AVOW ydi enw’r Cyngor Gwirfoddol sy’n gwasanaethu Sir Wrecsam. Mae’n un o’r 19 Cyngor Gwirfoddol yng Nghymru. Diben y Cynghorau hyn ydi cefnogi  unigolion a mudiadau gwirfoddol a cheisio dod â nhw at ei gilydd.

Cyngor ar Gyllid a Grantiau

Cyfeiriadur Cymunedol Wrecsam

Gwasanaethau Datblygu a Chefnogi Cymunedau

Gwirfoddoli

Gwybodaeth i Fudiadau

Cyrsiau Hyfforddiant

Gwasanaethau ar gyfer eich mudiad (llogi ystafelloedd, benthyca offer, cyllid, gwasanaethau swyddfa)

Ceisio am swyddi neu hysbysebu swyddi

Lawrlwythiadau (Y Cyfryngau & Cyhoeddiadau)

Taflenni Gwybodaeth

Plant a Phobl Ifanc

Ydych chi’n ddi-waith?

Gofalwyr

Iechyd

Camddefnyddio Sylweddau (Alcohol a Chyffuriau)

Digwyddiadau

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design