Gall Gwasanaeth Gofalwyr Wrecsam:

 • Roi Pecyn Gwybodaeth Gofalwyr i chi (cliciwch yma i ddarllen rhagor – hyperlink);
 • Rhoi gwybodaeth i chi am y gefnogaeth statudol a gwirfoddol sydd ar gael yn Sir Wrecsam;
 • Esbonio sut y gallwch gyfarfod pobl eraill yn eich ardal sydd mewn sefyllfa debyg i chi
 • Cynnig gwahanol wasanaethau i chi, yn cynnwys sesiynau hyfforddi, digwyddiadau cymdeithasol a grwpiau cefnogi;
 • Casglu gwybodaeth gan y gofalwyr eu hunain am y pethau maent eu hangen. Yna mae modd rhoi gwybod i’r gwasanaethau cymdeithasol, iechyd a chyrff gwirfoddol am yr anghenion yma i helpu i wella’r gwasanaethau sydd ar gael i ofalwyr.

Pecyn Gwybodaeth i Ofalwyr (hyperlink)

Mae llawer o wybodaeth ddefnyddiol yn y Pecyn Gwybodaeth i Ofalwyr. Gallai fod yn ddefnyddiol i bobl sy’n dechrau gofalu am y tro cyntaf neu sydd wedi bod yn gofalu ers amser maith. Mae’n cynnwys manylion am Asesiadau Gofalwyr, yr hyfforddiant sydd ar gael, gofyn am gymorth gan eich meddyg teulu, materion ariannol a rhestr ddefnyddiol o fanylion cysylltu ar gyfer gwasanaethau / sefydliadau eraill sydd ar gael i’ch helpu yn eich rôl fel Gofalwr.

I gael eich copi rhad ac am ddim o’r Pecyn Gwybodaeth i Ofalwyr y cwbl sy’n rhaid i chi ei wneud ydy cofrestru gyda Gwasanaeth Gofalwyr Wrecsam. Cliciwch Sut ydw i’n cofrestru (hyperlink) i gael rhagor o wybodaeth.

Neu, os hoffech wybod mwy am y Pecyn Gwybodaeth i Ofalwyr neu gofrestru i dderbyn eich copi, cysylltwch â Gwasanaeth Gofalwyr Wrecsam ar 01978 318812.

Sut ydw i’n cofrestru? (hyperlink)

Cewch gofrestru gyda Gwasanaeth Gyrfaoedd Wrecsam AM DDIM a thrwy wneud hynny:

 • Byddwch yn derbyn ein taflen newyddion chwarterol yn eich cyfeiriad cartref
 • Cewch ddefnyddio ein gwasanaeth cwnsela am ddim
 • Cewch fwynhau sesiynau tylino therapiwtig y Groes Goch Brydeinig yn rhad ac am ddim
 • Cewch wybodaeth am ddigwyddiadau/teithiau/sgyrsiau gwybodaeth sydd ar y gweill
 • Cewch wybodaeth am gyrsiau hyfforddi sydd ar gael i chi
 • Cewch eich Pecyn Gwybodaeth i Ofalwyr yn rhad ac am ddim

I dderbyn yr holiadur cofrestru ar gyfer Gwasanaeth Gofalwyr Wrecsam, ffoniwch ni ar 01978 318812 neu llenwch y ffurflen ymholiad (hyperlink) isod a chewch gopi yn y post, neu gallwn ei lenwi gyda chi dros y ffôn.

Byddwn yn rhoi eich manylion ar ein cronfa ddata ac ni fyddwn yn eu pasio i  unrhyw un arall. Unwaith y byddwch wedi cofrestru gyda Gwasanaeth Gofalwyr Wrecsam cewch gysylltu â ni/ymwneud â ni gymaint neu gyn lleied ag y mynnwch. Efallai mai’r cwbl y byddwch ei eisiau yw mwynhau darllen y daflen newyddion a gwybod ein bod ni yno’n gefn i chi.

I gofrestru gyda Gwasanaeth Gofalwyr Wrecsam, llenwch y ffurflen isod a’i hanfon: