avow logo

AVOW

Partneriaid Mewn Gofal

 Ydych chi’n cefnogi rhywun

  • sy’n sâl?
  • sydd yn yr ysbyty?
  • sydd newydd ddod adref o’r ysbyty?

 Os ydych chi, pwy sy’n edrych ar eich ôl chi?

 Gall Gwasanaeth Gofalwyr Wrecsam cynnig cymorth a chyngor, i chi, fel Gofalwr, pan fyddwch ei angen fwyaf.

Efallai bod modd i chi fanteisio ar y canlynol:

  • Cyngor un-i-un
  • Cefnogaeth ac eiriolaeth
  • Taliad i’ch cynorthwyo gyda’ch dyletswyddau gofalu
  • Cwnsela
  • Gwasanaethau eraill yn Wrecsam

I wybod mwy cysylltwch â wellbeing@avow.org / 0800 276 1070

 Neu galwch heibio www.avow.org/carer-wellbeing-scheme

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design