avow logo

AVOW

Cwrdd y Tîm

Gwybodaeth am ein staff ynghyd â’u manylion cysylltu.

Os nad ydych yn siwr pa aelod o staff neu adran rydych eu hangen defnyddiwch ein ffurflen gysylltu ac fe wnawn ni’n siwr bod eich ymholiad yn mynd at y person cywir.

Chwiliwch y rhestr tîm gyfan isod neu dewiswch adran:


(English) Hayley Hill

Safle:

Adran:

Ffôn: 01978 312556

Ebost: hayley.hill@avow.org


(English) Sandra Anderson

Safle:

Adran:

Ffôn: 01978 312556

Ebost:


Rafat Arshad-Roberts

Safle: swyddog datblygu cymunedol

Adran: Datblygiad Cymunedol

Ffôn: 01978 312556

Ebost: rafat.arshad-roberts@avow.org


(English) Natasha Borton

Safle:

Adran:

Ffôn: 01978 312556

Ebost:


Annabel Boyce

Safle:

Adran:

Ffôn: 01978 318812 / 0800 276 1070

Ebost: annabel.boyce@avow.org


(English) Tegan Brierley-Sollis

Safle:

Adran:

Ffôn: 01978 312556

Ebost:


(English) Kath Brown

Safle:

Adran:

Ffôn: 01978 312390

Ebost: Kath.Brown@avow.org


Audrey Bulcock

Safle: Cynorthwyydd Cyfrifon a’r Gyflogres

Adran: Gwasanaethau Cynnal

Ffôn: 01978 312556

Ebost: sian.pritchard@avow.org


David Bullough

Safle: Dirprwy Reolwr Chwarae

Adran: Datblygiad Cymunedol Plas Madoc

Ffôn: 01978 813910

Ebost: david.bullough@avow.org


Sophie Bunning

Safle:

Adran: Datblygiad Cymunedol Plas Madoc

Ffôn: 01978 813910

Ebost: sophie.bunning@avow.org

Sorry this language is not available in Cymraeg yet


Val Connelly

Safle: Swyddog Datblygu

Adran: Volunteer Centre

Ffôn: 01978 317093

Ebost: val.connelly@avow.org


Carlee T Davies

Safle: Cynorthwyydd Gofal Plant â Little Sunflowers

Adran: Datblygiad Cymunedol Plas Madoc

Ffôn: 01978 813918

Ebost: carlee.taylor-davies@avow.org


Kate Davies

Safle: Uwch Swyddog Gweinyddol

Adran: Gwasanaethau Cynnal

Ffôn: 01978 312556

Ebost: kate.davies@avow.org


(English) Nigel Davies

Safle:

Adran:

Ffôn: 01978 312556

Ebost:


Marie Dingley-Shortt

Safle: Cydlynydd Arlwyo

Adran: Ollie's Cafe

Ffôn: 01978 312556

Ebost: marie.dingley-shortt@avow.org


Joanne Evans

Safle: Safle: Gweinyddwr

Adran: Y Ganolfan Gwirfoddol

Ffôn: 01978 312556

Ebost: joanne.evans@avow.org


Sharon Evans

Safle: Rheolwr Little Sunflowers Plas Madoc

Adran: Datblygiad Cymunedol Plas Madoc

Ffôn: 01978 813910

Ebost: sharon.evans@avow.org


John Gallanders

Safle: Prif Swyddog

Adran: Gwasanaethau Cynnal

Ffôn: 01978 312556

Ebost: john.gallanders@avow.org


Claire Griffiths

Safle: Rheolwr Prosiect Parc Chwarae Antur Plas Madoc

Adran: Datblygiad Cymunedol Plas Madoc

Ffôn: 01978 813910

Ebost: claire.pugh@avow.org


Heather Hicks

Safle: Swyddog Cyngor Ariannol

Adran: Datblygiad Cymunedol

Ffôn: 01978 312556

Ebost: nigel.davies@avow.org


(English) Fran Hughes

Safle: Swyddog Datblygu

Adran: Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Ffôn: 01978 312556

Ebost: fran.hughes@avow.org


Gemma Jones

Safle:

Adran:

Ffôn: 01978 813912

Ebost:


(English) Lowri Jones

Safle:

Adran:

Ffôn: 01978 312556

Ebost:


Peter Jones

Safle: Cydlynydd Gwirfoddol Camddefnyddio Sylweddau

Adran: Y Ganolfan Gwirfoddol

Ffôn: 01978 312556

Ebost: peter.jones@avow.org


Natasha McQueen

Safle:

Adran:

Ffôn: 01978 318812 / 0800 276 1070

Ebost:


Victoria Milner

Safle: Rheolwr Cymorth Busnes

Adran: Gwasanaethau Cynnal

Ffôn: 01978 312556

Ebost: victoria.milner@avow.org


Roger Moore

Safle: Gweithiwr Cymorth Gofalwyr

Adran: Gwasanaeth Gofalwyr Wrecsam

Ffôn: 01978 318812 / 0800 276 1070

Ebost: roger.moore@avow.org


Matthew Overson

Safle: Gweithiwr Chwarae

Adran: Datblygiad Cymunedol Plas Madoc

Ffôn: 01978 813918

Ebost: MatthewOverson@avow.org


Lisa Nicholson

Safle: Gweithiwr Ieuenctid Plas Madoc

Adran: Datblygiad Cymunedol Plas Madoc

Ffôn: 01978 813910

Ebost: lisa.nicholson@avow.org


(English) Natalie Moore

Safle:

Adran:

Ffôn: N/A

Ebost:


Gareth Poole

Safle: Gweithiwr Chwarae Parc Antur

Adran: Datblygiad Cymunedol Plas Madoc

Ffôn: 01978 813910

Ebost: poolegareth58@yahoo.co.uk


Katherine Prince

Safle: Goruchwyliwr Cyllid a’r Gyflogres

Adran: Gwasanaethau Cynnal

Ffôn: 01978 312556

Ebost: katherine.prince@avow.org


(English) Jean Fortune

Safle:

Adran:

Ffôn:

Ebost:


Ken Rowlands

Safle: Swyddog Cyswllt

Adran: Gwasanaethau Cynnal

Ffôn: 01978 312556

Ebost: ken.rowlands@avow.org


(English) Kim Sheridan

Safle:

Adran:

Ffôn: 01978 318812

Ebost:


Sharon Stocker

Safle:

Adran:

Ffôn: 01978 312556

Ebost: sharon.stocker@avow.org


Darren Tomkins

Safle: Cynorthwyydd Cyffredinol

Adran: Gwasanaethau Cynnal

Ffôn: 01978 312556

Ebost: darren.tomkins@avow.org


Carolyn Wilks

Safle: Cynorthwyydd Little Sunflowers Plas Madoc

Adran: Datblygiad Cymunedol Plas Madoc

Ffôn: 01978 813910

Ebost: carolyn.wilks@avow.org


Vicky Hand

Safle: Swyddog Recriwtio’r Ganolfan Gwirfoddol

Adran: Y Ganolfan Gwirfoddol

Ffôn: 01978 312556

Ebost: vicky.wright@avow.org


Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design