avow logo

AVOW

Eich Ymateb, Pryderon a Chwynion

Yn AVOW, rydym yn croesawu pob sylw ac ymateb am y ffordd yr ydym yn gweithio, boed dda neu ddrwg. Mae AVOW wedi’i ymrwymo i roi’r cyngor a’r cymorth gorau i grwpiau gwirfoddol a chymunedol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam ac allwn ni ond gwybod yn sicr ein bod yn gwneud hynny os byddwch chi’n dweud wrthym.

Os ydych wedi cael profiad da gyda ni, byddem wrth ein boddau’n clywed gennych. Ond os oes gennych gŵyn neu bryder amdanom, fe geisiwn ei ddatrys yn effeithiol a chyn gynted ag sy’n bosibl mewn ffordd bersonol, deg a chyfrinachol.

AD01 Canmoliaeth, Pryderon a Chwynion

Llenwch y ffurflen isod os gwelwch yn dda, Bydd hyn yn gadael i ni ymateb i’ch adborth, pryderon neu gwynion.

 

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design