avow logo

AVOW

Dod yn aelod

Mae’n costio rhwng £1 a £10 y flwyddyn i ddod yn aelod o AVOW, ond mae’n dod â manteision enfawr i chi. Lawrlwythwch ffurflen aelodaeth yma  Membership leaflet Gall aelodaeth o AVOW ddod â manteision hefyd i waith eich Sefydliad neu’ch Grwp Gwirfoddol. Bydd bod yn aelod o AVOW yn golygu y cewch chi:

Cyfle i ymaelodi â ni AM DDIM

E-Grŵp

Gallwch hefyd dderbyn gwybodaeth berthnasol gan AVOW am DDIM. Hoffech chi danysgrifio i for yn E-aelod? Os hoffech, cliciwch yma. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, byddwch yn derbyn gwybodaeth yn electronaidd:

  • E-ohebiaeth AVOW (a fydd yn cynnwys E-newyddlenni, E-fwletinau a chyhoeddiadau eraill)
  • Gwybodaeth am Gyfleoedd i Hyfforddi
  • Digwyddiadau
  • Leisio eich syniadau am waith cynllunio a datblygu AVOW, sef y sefydliad ymbarel bellach i gyrff gwirfoddol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam
  • Pleidleisio yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar faterion sy’n ymwneud â strwythur a strategaeth AVOW
  • Post rheolaidd – yn rhoi gwybod i chi am y datblygiadau diweddaraf yn y sector gwirfoddol
  • Hurio offer – mae offer cludadwy ar gael i’w benthyg e.e. taflunyddion, siartiau troi a byrddau arddangos
  • Disgownt ar gost rhaglenni hyfforddi yn ymwneud ag amrywiaeth mawr o bynciau – o ariannu i gyrsiau cyfrifiadurol.
  • Seminarau yn ymwneud ag amrywiaeth o faterion perthnasol a phwysig, mewn cysylltiad â rheoli, trefnu, ariannu a darparu gwasanaethau yn y sector gwirfoddol.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design