Skip to Content

avow logo

Datblygiad Cymunedol Plas Madoc

Darpariaeth Ieuenctid

Venue@plas madoc

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae’r clwb ieuenctid ‘Venue’ wedi symud o’r adeiladau ym Mheris i’r Ganolfan Cyfleoedd ac maent yn darparu gwasanaeth i bobl ifanc 11 – 18 oed sy’n byw ym Mhlas Madoc.

Nod y lleoliad yw darparu amgylchedd diogel, hwyliog a rhyngweithiol lle gall pobl ifanc ddysgu am y byd o’u cwmpas, cael lle i gymdeithasu gydag eraill a mwynhau gweithgareddau megis y celfyddydau, crefftau, cwisiau, coginio, pŵl a thennis bwrdd. Mae’r sesiynau i gyd yn rhad ac am ddim ond rhaid talu 20c am gêm o pŵl.

Sesiynau Iau (mae croeso i flynyddoedd ysgol 7 ac 8)

Mae’r sesiynau hyn ar Ddyddiau Llun ac Iau   6 – 8pm

Sesiynau Hŷn (mae croeso i flynyddoedd ysgol 9+)

Mae’r sesiynau hyn ar ddyddiau Mawrth a Gwener   6 – 8pm

Staff y Lleoliad  (insert pics from the files)

Clare Barnes-Kandeh: Swyddog Darpariaethau a Chyswllt Ieuenctid clare.barnes-kandeh@avow.org

Fran Bunning: Uwch Swyddog Ieuenctid fran.bunning@avow.org

Sophie Bunning: Gweithiwr Ieuenctid Lefel 2 Sophie.bunning@avow.org

Gwaith Ieuenctid ar Wahân

Gall y trigolion weld staff yn aml iawn mewn amrywiol rannau o’r ystad yn cysylltu â phobl ifanc yn eu mannau byw eu hunain. Gall y gwaith gynnwys darparu gweithgareddau, rhoi cyngor a chyfeirio. Mae hyn hefyd yn rhoi’r cyfle i staff ymwneud â phobl ifanc sy’n hoffi bod y tu allan yn y gymuned ehangach.

Mae gan y staff i gyd CRB llawn ac maent wedi cwblhau hyfforddiant i’r lefel ofynnol ar gyfer eu swyddi.

Mae staff yn hapus bob amser i weld wynebau newydd ac maent yn croesawu syniadau ar gyfer sesiynau a gweithgareddau’r dyfodol.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design