avow logo

AVOW

Moira Jones

Ymunodd Moira Jones â Phwyllgor Gweithredol AVOW ym mis Gorffennaf 2007. Mae Moira yn nyrs gofrestredig wedi ymddeol a dreuliodd 22 mlynedd yn gweithio mewn Rheolaeth Uwch ym maes Nyrsio. Roedd hi’n Ymddiriedolwr i Wasanaeth Gwirfoddol Maelor (MVS) ac yna cafodd ei phenodi’n Rheolwr a Rheolwr Datblygu Busnes y sefydliad – Ymddeolodd o’r safle yma ym mis Rhagfyr 2010. Mae Moira hefyd yn ymddiriedolwr i Ganolfan Shooting Star, Ysbyty Maelor Wrecsam ac mae’n aelod o’r Gwasanaeth Tribiwnlys Prisio i Gymru.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design