avow logo

AVOW

Chawareon Cymru Grantiau Datblygu

Ydych chi eisiau sefydlu tîm newydd, datblygu cyfleusterau ymarfer newydd neu brynu offer y mae ei wir angen er mwyn symud eich prosiect ymlaen i’r lefel nesaf?

Os felly, mae grant sydd rhwng £1,501 a £25,000 ar gael i dalu am yr holl brosiectau uchod, yn ogystal â’r canlynol:

Pwy all wneud cais?

Mae’r grant hwn ar gael i unrhyw grŵp sydd â chyfrif (Banc, Cymdeithas Adeiladu neu Undeb Credyd) yn enw ei sefydliad.

Pwy na all wneud cais?

Yn anffodus, os ydych chi’n aelod o’r cyhoedd, yn ysgol gynradd neu’n gorff cysylltiedig sy’n trefnu gweithgareddau i blant, neu’n ysgol uwchradd sy’n rhan o’r cynllun 5×60, nid ydych yn gymwys i wneud cais am Grant Datblygu.

Hefyd, ni ellir cyllido’r gweithgareddau a ganlyn:

Neu’r elfennau a ganlyn mewn prosiectau:

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design