Skip to Content

avow logo

Datblygiad Cymunedol

Y Rhaglen Goresgyn Rhwystrau

YDYCH CHI’N DDI-WAITH?
Hoffech chi fagu hyder eto a dod yn fwy o atyniad i gyflogwyr?
Ar hyn o bryd os:
•    ydych yn ddi-waith;
•    nad ydych mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant;
•    oes gennych rif Yswiriant Gwladol ac rydych yn byw yn ardal Wrecsam,
mae’r fenter Goresgyn Rhwystrau’n cefnogi unigolion sy’n ddi-waith ar hyn o bryd i oresgyn y rhwystrau sy’n eich atal rhag llwyddo i gael swydd. Yn y fachnad waith hynod anodd sydd ohoni heddiw mae nifer o rwystrau sy’n gallu atal pobl rhag cael swydd neu fynd yn ôl i’r gwaith. Os oes gennych y brwdfrydedd a’r ymroddiad i fod eisiau ail-ymuno â’r farchnad waith yna gall y swyddfa Datblygiad Cymunedol yn AVOW eich helpu. Bydd y gwasanaeth yn annog ac yn cefnogi unigolion drwy hunan-ddatblygiad, hyfforddiant, magu hyder a sgiliau yn barod ar gyfer dysgu pellach, gwirfoddoli a/neu gyflogaeth.

Cysylltwch â Datblygiad Cymunedol yn AVOW neu’r Swyddog Datblygiad Goresgyn Rhwystrau Rafat Arshad-Roberts ar y rhif ffôn: 01978 317 096 / 01978 312 556 neu’r ebost rafat.arshad-roberts@avow.org

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2020

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design