avow logo

AVOW

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru: Cylchlythyr

Comisiynydd yn Iansio ymgyrch i fynd i’r afael ag oedraniaeth ar sail oedran bob dydd.

Mae’r Comisiynydd wedi Iansio ymgyrch newydd i dynnu sylw at yr oedraniaeth mae pobl hŷn yn ei wynedbu bob dydd, a’i herio.

Bwyriad yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth o sut mae aedraniaeth yn effeithio ar bobl hŷn a chymdeithas, a newid agweddau er mwyn sicrhau bod yr aedraniaeth mae pobl hŷn yn ei wynebu ddim yn cael ei ystyried yn dderbyniol.

Cylchlythyr: newsletter-special-bulletin-ageism-campaign-w

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design