avow logo

AVOW

Beth sy’n eich Rhwystro Chi Rhag Bod yn Aelod Cynulliad?

Mae sicrhau bod pobl o gefndiroedd a phrofiadau gwahanol, ac o bob rhan o gymdeithas, yn cael eu cynrychioli yn rhan bwysig o ddemocratiaeth. Mae Canolfan Llywodraethiant Cymru yn chwilio am gyfranwyr i brosiect newydd sy’n edrych ar y rhwystrau sy’n wynebu pobl wrth iddynt benderfynu sefyll mewn etholiad i Gynulliad Cenedlaethol Cymru – os ydynt yn penderfynu ymgeisio yn y pendraw ai peidio. Mae’r Ganolfan eisiau darganfod beth yw’r dylanwadau sy’n rhwystro neu’n annog pobl wrth wneud eu penderfyniad. 

Yn ogystal â phobl sydd â phrofiad o wleidyddiaeth, mae’r ganolfan hefyd yn awyddus i gysylltu â phobl nad ydynt wedi ymgymryd â rôl wleidyddol eto, am ba bynnag reswm. 

Mae sawl cyfle i chi gymryd rhan 

Holiadur Ar-lein

Mae modd cwblhau holiadur byr drwy’r cyswllt yma. 

Grwpiau Ffocws

Bydd grwpiau ffocws bychan yn cael eu cynnal yn y lleoliadau canlynol. Bydd cyfranwyr yn cael taliad bychan mewn gwerthfawrogiad o’ch amser. Gallwch gofrestru drwy’r cyswllt yma:

 

19 Medi: Aberystwyth (Prifysgol Aberystwyth) 5:30-7:00

20 Medi: Caernarfon (Galeri) 5:30-7:00

21 Medi: Wrecsam (Prifysgol Glyndwr) 5:30-7:00

26 Medi: Llanelli (Gwesty Parc y Strade) 5:30-7:00

27 Medi: Merthyr Tudful (Gwesty’r Castell) 5:30-7:00

28 Medi: Caerdydd (i’w gadarnhau, Bae Caerdydd) 5:30-7:00

 

Grwp Ffocws Ar-lein

Mae modd trafod materion yn ehangach drwy ymuno â’r grwp ffocws ar-lein drwy’r cyswllt yma. 

Cyfweliadau

Gallwch gymryd rhan mewn cyfweliad wyneb i wyneb neu dros y ffôn drwy gysylltu â’r tîm ymchwil yma. 

Gellir darganfod mwy ar sut i gymryd rhan ar wefan Canolfan Llywodraethiant Cymru. Mae croeso i chi gyfrannu drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg. 

Bydd Canolfan Llywodraethiant Cymru yn gwerthfawrogi eich cyfraniad yn fawr ac yn gobeithio y bydd yn gyfle i chi gyfrannu at gynrychiolaeth yng Nghynulliad y dyfodol. 

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â’r tîm ymchwil drwy Dr Huw Pritchard: pritchardh3@caerdydd.ac.uk

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design