avow logo

AVOW

Comisiynydd y Gymraeg – Hybu a Hwyluso’r Gymraeg

Gwefan i fusnesau a sefydliadau trydydd sector

Gall defnyddio’r Gymraeg fod o fudd i chi. Boed yn y sector preifat neu’r trydydd sector, mae manteision i’w cael o ddefnyddio’r Gymraeg. Pwrpas y wefan hon yw rhoi cymorth a chyngor i sefydliadau sydd am wneud defnydd o’r Gymraeg ar sail wirfoddol*, gan gynnig ffordd o gynllunio ar gyfer cynyddu defnydd er eich budd chi, eich defnyddwyr a’ch cwsmeriaid.

Maer wefan hon yn llawn gwybodaeth am fanteision y Gymraeg, enghreifftiau o arfer da a phrofiadau busnesau ac elusennau o ddefnyddio’r Gymraeg. Cewch hefyd gymorth ymarferol ar ffurf canllawiau amrywiol ar sut i fynd ati i ddefnyddio’r Gymraeg a thystiolaeth ac ymchwil i ddangos gwerth y Gymraeg. Trwy ein calendr, gallwch hefyd ddod o hyd i ddigwyddiadau a sesiynau hyfforddiant defnyddiol.

Am fwy o wybodaeth am y cynllun hybu, cliciwch ymlaen, neu, os ydych am siarad â swyddog yn eich ardal, cysylltwch â Chomisiynydd y Gymraeg.

*Os ydych yn sefydliad cyhoeddus neu’n meddwl y gallai fod gofyn cyfreithiol arnoch i ddefnyddio’r Gymraeg, mae mwy o wybodaeth ar brif wefan Comisiynydd y Gymraeg trwy’r ddolen isod. Os ydych yn ansicr, mae croeso i chi gysylltu am fwy o wybodaeth.

I wneud holiadur hunan asesiad Cynllun Hybu’r Gymraeg, cliciwch yma.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design