avow logo

AVOW

Arolwg Gofalwyr Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae’r Tîm Profiad Cleifion a Chynnwys y Gymuned o fewn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi bod yn ymgysylltu â gofalwyr (yn enwedig gofalwyr hŷn) ac yn casglu adborth ganddynt, sydd wedi dangos pa mor bwysig yw deall eu hanghenion yn well.  Mae gofalwyr wedi dweud wrthym ni eu bod yn gyndyn o chwilio am help iddyn nhw eu hunain oherwydd eu cyfrifoldebau fel gofalwyr a’u disgwyliadau pan mai ar y sawl maen nhw’n gofalu amdano y mae angen gofal.  Rydyn ni wedi datblygu arolwg sy’n cael ei gynnal i gasglu gwybodaeth fwy manwl er mwyn helpu i ddatblygu ein dull o wella profiadau a chanlyniadau ar gyfer gofalwyr.

Mae’r Arolwg i Ofalwyr yn fyw nawr ac mae modd ei lenwi’n ddwyieithog gan ddefnyddio’r un ddolen.  Mae croeso i chi rannu hwn â chydweithwyr ac unrhyw un sy’n briodol yn eich barn chi.

https://www.smartsurvey.co.uk/s/WAST-CARERS/

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design