avow logo

AVOW

WCVA Arolwg dysgu a datblygiad 2018

Mae WCVA wrthi’n datblygu ei raglan hyfforddi ar gyfer y cyfnod rhwng mis Medi 2018 a mis Gorffennaf 2019.  Rydym yn cydnabod bod yr heriau ariannol sy’n wynebu pob mudiad yn golygu mai anghenion dysgu a datblygu staff a gwirfoddolwyr sy’n aml yn dioddef.  Yn gynyddol, mae muriadau’n chwilio am ddewisiadau amgen, rhatach, megis dysgu wedi’i deilwra neu ddysgu arlein.  Mae’n bwysig ein bod yn ymateb i’ch anghenion, felly, a fyddech cystal â llenwi’r holiadur hwn ar eich anghenion dysgu a datblygu?  Dylai gymryd tua 5-10 munud i’w gwblhau.

Er mwyn i ni wneud y defnydd gorau o’r wybodaeth rydych yn ei rhoi i ni, mae’n bwysig i ni wybod i ba fudiad rydych yn perthyn a’r ardaloedd yr hoffech i’r hyfforddiant gael ei ddarparu ynddynt.

Wrth ateb yr arolwy hwn, rhoddir eich enw yn awtomatig yn yr het i ennill taleb sy’n rhoi lle am ddim i chi ar gwrs hyfforddi yndydd o’ch dewis yn y rhaglen hyfforddi bresennol pan fyddwch yn prynu lle mewn cwrs hyfforddi undydd arall.

Dyddiad cau ar gyfer ymatebion: Dydd Llun 19 Chwefror 2018 – CWBIHEWCH YR AROWG

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design