avow logo

AVOW

Wythnos Cymru Daclus

Mis Medi rydym yn galw ar bobl Cymru i ymuno mewn wythnos o waith i lanhau’r mannau lle mae sbwriel ac ôl fandaleiddio ar ei waethaf mewn trefi a phentrefi, yng nghefn gwlad ac ar yd yr arfordir.

Gobeithir rhwng 16 a 22 Medi bydd Wythnos Cymru Daclus  yn gweld pobl o bob cwr o’r wlad yn mynd ati i ddangos eu hawydd am fannau glân a diogel drwy gymryd rhan mewn gwaith ymarferol i ddatrys y broblem.

Y llynedd gwnaeth bro 10,000 o bobl o bob oed eu rhan i lanhau eu hardaloedd, ac o ganlyniad i’r gwaith hwnnw fe lwyddwyd i lanhau rhai o’r mannau lle’r oedd sbwriel ar ei waethaf. Yn ystod yr wythnos o weithredu casglodd gwirfoddolwyr lond miloedd o fagiau o sbwriel.

Cymryd Rhan!

Mae Wythnos Cymru Daclus yn addas i bawb o grŵp o gymdogion i ysgolion a busnesau lleol … dyma eich cyfle i wneud gwahaniaeth yn eich cymuned leol!

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design