avow logo

AVOW

Gwobrau Trydydd Sector Cymru 2014

wcva-new-logo-08Mae prif gynllun gwobrwyo’r sector yn ôl – enwebwch nawr!

Cefnogir Gwobrau Trydydd Sector blynyddol Cymru gan Class Telecommunications, ac maent yn anrhydeddu gwaith caled a llwyddiannau ysbrydoledig y sector yng Nghymru. Y llynedd cawsom enwebiadau anhygoel, ac enillwyr rhagorol gan gynnwys Hafan Cymru, RABI, YMCA Abertawe a Chanolfan Therapi Plant Bobath. Eleni gobeithiwn y bydd ansawdd – a nifer – yr enwebiadau’n well nag erioed.

Dyma’r chwe chategori enwebu:

Bydd mudiadau sy’n cyrraedd y rhestr fer ar gyfer un o’r gwobrau yn cael eu gwahodd i ginio gwobrwyo arbennig yng Nghaerdydd fis Ionawr. Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw dydd Gwener 14 Tachwedd.

Gallwch lawrlwytho ffurflen enwebu yma – felly ewch ati i sicrhau’r gydnabyddiaeth a’r wobr y mae’ch grŵp, neu grŵp rydych yn ei edmygu, yn ei haeddu.
                                            #TSAC2014

*Caiff grwpiau enwebu eu hunain yng nghategorïau 1 i 5. Ni chaiff grwpiau eu henwebu eu hunain yng nghategori 6. Ni chaiff enwebwyr yng nghategori 6 wirfoddoli gyda’r grŵp a enwebir, na bod yn aelod o staff nac yn ymddiriedolwr ynddo.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design