avow logo

AVOW

Dywedwch wrthym am eich profiad o Gredyd Cynhwysol a gallwch ennill £100

“Mae Llywodraeth Cymru eisiau deall sut mae Credyd Cynhwysol yn effeithio ar aelwydydd yng Nghymru. Bydd ymchwil gan Policy in Practice i Lywodraeth Cymru yn helpu i lywio penderfyniadau polisi i gefnogi orau aelwydydd sy’n agored i niwed sy’n derbyn Credyd Cynhwysol.”

Mae eich barn a’ch profiadau o Gredyd Cynhwysol yn bwysig i ni, atebwch y cwestiynau mor onest a chywir ag y gallwch. Mae cymryd rhan yn yr arolwg yn wirfoddol ac yn anhysbys. Gallwch ddarganfod mwy am eich preifatrwydd data yma.

Gallwch ddewis cymryd rhan yn yr arolwg yn Gymraeg neu Saesneg drwy glicio ar ddolen isod:

Cwblhewch yr arolwg erbyn 31 Hydref 2019 am y cyfle i ennill un o ddeg o docynnau anrheg Love2shop gwerth £100.

Gallwch weld rhagor o fanylion am y prosiect ymchwil ehangach yma. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr arolwg, neu’r prosiect ymchwil cysylltwch â Ben Fell, Pennaeth Dadansoddi, Policy in Practice, ar 03300 889242 neu ben@policyinpractice.co.uk.

Arolwg Rhanddeiliaid Credyd Cynhwysol: stakeholder-survey-information-sheet-welsh

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design