avow logo

AVOW

Adolygiad Annibynnol o’r Darlledwr Iaith Gymraeg, S4C

Fel y gwyddoch o bosib, mae’r llywodraeth wedi cyhoeddi’n ddiweddar  y bydd Euryn Ogwen Williams yn arwain adolygiad annibynnol o’r darlledwr iaith Gymraeg, S4C. Mae gwybodaeth a dealltwriaeth fanwl Euryn o’r sector darlledu, yr iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymraeg yn ei wneud yr ymgeisydd delfrydol i arwain y gwaith pwysig hwn.

Bydd yr adolygiad 3 mis hwn yn edrych ar gylch gwaith gwasanaeth S4C, ei ddulliau ariannu a’i strwythur llywodraethu. Mae cylch gorchwyl llawn yr adolygiad ar gael yma.

Bydd Euryn yn adrodd yn ôl ei argymhellion i’r Ysgrifennydd Gwladol ar gyfer Digidol, Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon ym mis Rhagfyr 2017, a bydd y llywodraeth yn cyhoeddi ei adroddiad yn fuan ar ôl hynny.

Rydym yn awyddus i glywed eich barn ac yn eich annog i gyflwyno tystiolaeth sy’n ystyried rhai o’r themâu allweddol hyn neu bob un ohonynt:

 

Anfonwch eich ymateb i S4Creview@culture.gov.uk erbyn 13 Hydref 2017.

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design