avow logo

AVOW

Llywodraeth yn Gwahodd Ceisiadau am Arian i Atal Troseddau â Chyllyll

Mae £500,000 ar gael gan y Swyddfa Gartref yn 2017/18 i gefnogi prosiectau cymunedol sy’n lleihau nifer y troseddau â chyllyll ac sy’n cael effaith bositif ar bobl ifanc sydd mewn perygl o gario cyllell a chyflawni trosedd.

Gall grwpiau yn y sector gwirfoddol a chymunedol ymgeisio am grantiau hyd at £200,000, neu fwy os ydynt yn gweithio gyda phartneriaid, a bwrw y gallant wario’r arian erbyn 31 Mawrth 2018.

Mae’r arian ar gael i brosiectau a all ddangos y canlynol:

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 31 Hydref 2017.

Mae manylion pellach ar gael ar https://www.gov.uk/guidance/knife-crime-community-fund#how-to-apply

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2019

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design