avow logo

AVOW

Datgelu rhaglen ddigwyddiadau 2014 i ymddiriedolwyr

Mae ymddiriedolwyr yn chwarae rhan hanfodol mewn mudiadau gwirfoddol yng Nghymru, ond mae yna lawer o bethau i ymddiriedolwyr fod yn ymwybodol ohonynt diolch i newidiadau a datblygiadau rheoleiddiol rheolaidd. Ond gall WCVA eich helpu, drwy gynnig y cyfle i ddod i lu o ddigwyddiadau addysgiadol ond fforddiadwy.

Gan ymdrin ag ystod o bynciau anhepgor, bydd y rhaglen yn cynnwys cynhadledd hanner diwrnod ar hanfodion cyfraith cyflogaeth, seminarau ar ddatblygiadau pensiwn a TAW i elusennau, sesiwn briffio gan Gomisiynydd y Gymraeg, gweminar rhyngweithiol ar dendro, a chynhadledd Cyfraith Elusennau a Llywodraethu flynyddol Cymru. Bydd pob digwyddiad yn cael ei arwain gan arbenigwyr yn y meysydd hyn, ac yn cael eu cynnal mewn lleoliadau amrywiol ledled Cymru drwy gydol y flwyddyn.

Dyma restr o’r digwyddiadau y bydd WCVA yn eu cynnal i ymddiriedolwyr:

Gallwch gael gwybod sut i gadw’ch lle yn y digwyddiadau a gynhelir yn gynnar yn 2014 yn yr adran Digwyddiadau ar ein gwefan, felly pam oedi?! Fel arall, os oes gennych unrhyw ymholiadau am unrhyw un o’r digwyddiadau yn y rhaglen hon, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy anfon ebost i eventsadmin@wcva.org.uk.

Ffynhonnell http://www.wcva.org.uk/advice-guidance/advice-guidance-latest/2014/01/programme-of-trustee-events-revealed-for-2014?seq.lang=cy-GB

Rhif Elusen: 1043989 Rhif Cwmni Cyfyngedig trwy Warrant: 2993429 2018

Cynllun a datblygiad y wefan: Colony of Ants Web Design